Iniciativa pro efektivní zdravotnictví

Chceme přispět do veřejné debaty o budoucím směřování českého zdravotnictví podle principů evidence-based policy making (rozhodování založeného na faktech).

Healthy Food
Rozhovory s experty

Radíme se s řadou expertů z různých sektorů českého zdravotnictví.

Seznam vybraných expertů →

Education
Poznatky ze zahraničí

Sbíráme nové poznatky ze zahraničních zdravotnických systémů.

O nás →
Připojte se k nám →

Medical
Doporučení

Publikujeme články a analýzy na témata důležitá pro budoucí české zdravotnictví.

O projektu →

Nejnovější texty

 • Úvod: České zdravotnictví po koronaviru – jak nepromarnit krizi?
  Česká republika se pomalu dostává z jedné z největších krizí ve své moderní historii. Ani po pandemii ale nebude české zdravotnictví z nejhoršího venku. Naopak, zdravotnictví se i před koronavirem potýkalo se závažnými strukturálními problémy. Jakékoliv změny ale zůstávají…
 • (5) Lepší incentivy: organizace a efektivita zdravotnictví budoucnosti
  České zdravotnictví má mezi západními zeměmi unikátní postavení: ač je z drtivé většiny zdravotní péče hrazena z veřejných zdrojů a vůči HDP na něj vydáváme v rámci OECD podprůměrnou částku, pacienti mají často přístup k velmi moderní péči i…
 • (4) Lepší plánování: jak zlepšit fungování klíčových institucí ve zdravotnictví
  Od vypuknutí pandemie má česká společnost téměř každodenní možnost sledovat počínání ministerstva zdravotnictví a dalších organizací veřejné správy. I mnoho jiných evropských zemí bylo pandemií zaskočeno a jejich reakce by těžko mohly být označeny za bezchybné. České republice ale…
 • (3) Lepší informace: jak využít data a moderní technologie k cestě za lepší péčí
  Koronavirová pandemie bude jedním ze zlomových okamžiků tohoto století pro zdravotní systémy ve všech vyspělých zemích světa. Během posledních téměř osmnácti měsíců jsme viděli jak překvapivou flexibilitu, se kterou se podařilo implementovat a využít nová technologická řešení (včetně e-Receptů…
 • (2) Tři klíčové úkoly: lepší informace, plánování a incentivy
  K dosažení úspěchu napříč prioritami, které jsme identifikovali, nebude stačit jeden volební cyklus, přesto však musíme začít práci na všech z uvedených oblastí. Společným jmenovatelem napříč prioritami budou tři úkoly, které stručně charakterizujeme: 1) lepší informace o dostupnosti a…
 • (1) Hlavní prvky úspěchu zdravotnictví budoucnosti
  Jak jsme podotkli v úvodu, české zdravotnictví má rezervu ke změně v mnoha oblastech, z nichž deset jsme vybrali jako prioritní. Kde však začít a jak o prioritách vést konstruktivní debatu? V našich rozhovorech se zdravotnickými experty jsme identifkovali…

Připojte se k nám

Hledáme spoluautory, kteří by rádi přispěli do debaty o budoucnosti českého zdravotnictví. Rádi od Vás uslyšíme!

Pokud máte zájem dostávat informace o budoucích publikacích či příležitostech, dejte nám na sebe kontakt!

close

Pokud máte zájem dostávat informace o budoucích publikacích či příležitostech, dejte nám na sebe kontakt!