O nás

Tento nezávislý projekt pochází z dílny českých odborníků ve zdravotnictví, kteří získali zkušenosti ze zahraničí a rádi by přispěli k posílení evidence-based policy making (rozhodovaní založeném na faktech) v českém zdravotnictví. Neváhejte nás kontaktovat, pokud byste chtěl(a) jakkoliv podpořit tento projekt!

Jakub Hlávka

Jakub Hlávka

Spoluzakladatel

V současnosti působí jako výzkumný profesor na University of Southern California v Los Angeles a lektor na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se otázkami stárnutí, financováním zdravotnictví a inovativními technologiemi, zejména novými léčivy. Jeho výzkum je financován z veřejných i soukromých zdrojů včetně National Institutes of Health, Centers for Disease Control and Prevention a americkým Ministerstvem pro domácí bezpečnost. V současné době pracuje mimo jiné na analýze léků v oblasti Alzheimerovy choroby či dopadu vstupu biosimilárních léčiv na trh. Má bakalářský titul v mezinárodním obchodu z VŠE v Praze, magisterský titul z Georgetown University School of Foreign Service, a doktorský titul v oblasti ekonomie zdravotnictví z Pardee RAND Graduate School v USA. 

Rozálie Horká

Rozálie Horká

Spoluzakladatelka

Pracuje ve zdravotním sektoru ve Velké Británii a České republice jako manažer nových modelů péče v duševním zdraví pro NHS England (ekvivalent českého Ministerstva zdravotnictví) a jako konzultantka ve zdravotnictví. Její projekty se zabývaly například vytvářením nových modelů akutní péče, péčí o pacienty s HIV a rakovinou v postkovidovém zdravotnictví, nebo také HR strategií v rámci nemocnic. Vystudovala bakaláře na University of York a magistra v ekonomii na University of Oxford ve Velké Británii.


Michal Horný

Michal Horný

Spolupracovník

Působí na Emory University v Atlantě ve Spojených státech, kde přednáší o americkém systému zdravotnictví. Ve svém výzkumu se zabývá ekonomií zdravotnictví, zejména otázkami ohledně spoluúčasti pacientů na financování systému zdravotní péče. Jeho výzkum je financován z veřejných i soukromých zdrojů včetně National Institutes of Health, Centers for Disease Control and Prevention, a Harvey L. Neiman Health Policy Institute. Má bakalářské tituly z “Matfyzu” a Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze, magisterský titul z Vrije Universiteit Amsterdam, a doktorský titul ve výzkumu zdravotních služeb z Boston University School of Public Health.

Šimon Přecechtěl

Šimon Přecechtěl

Spolupracovník

Pracuje jako projektový manažer u jednoho z předních poskytovatelů sociální a zdravotní péče v ČR. Profesně i akademicky se věnuje oblasti financování dlouhodobé péče o seniory a sociálně-zdravotního pomezí. Za svoji bakalářskou práci v oblasti financování domovů pro seniory obdržel Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE. V minulosti se podílel na organizaci několika vědeckých konferencí (např. konference Sociální politika na půdě NF VŠE). Vystudoval bakaláře na VŠE a momentálně dokončuje navazující magisterské studium.

 Aneta Bernardová

Aneta Bernardová

Spolupracovnice

Aneta Bernardová dokončuje studium praktické etiky na Oxford University. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a během studia podnikla studijní pobyty na McGill University a Yale University. Profesně se specializuje na zdravotnické právo, zdravotnické systémy a etiku, v této oblasti založila též několik neziskových projektů. Má za sebou dlouhodobé profesní zkušenosti v tvorbě legislativy v Poslanecké sněmovně ČR, kde se specializovala na legislativu v oblasti zdravotnictví. Aktuálně působí v advokátní kanceláři zabývající se farmaceutickým právem.

Hana M. Broulíková

Hana M. Broulíková

Spolupracovnice

Věnuje se výzkumu v oboru ekonomie zdravotnictví na Vrije Universiteit Amsterdam. Zároveň dlouhodobě spolupracuje s Národním ústavem duševního zdraví na evaluaci probíhající reformy péče o duševní zdraví a Ministerstvem zdravotnictví na vzniku a implementaci Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc. Studovala na Národohospodářské fakultě VŠE (Bc., Ing.), Tilburg University (MSc) a v roce 2019 dokončila doktorské studium na Fakultě informatiky a statistiky VŠE.

Barbora Decker

Barbora Decker

Spolupracovnice

Působí v Institutu pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA), kde se věnuje výzkumu a vzdělávání v oblasti ekonomie zdravotnictví a outcomes research. Ve farmakoekonomických kurzech pravidelně edukuje zástupce pacientských organizací, zdravotních pojišťoven, státních úřadů a farmaceutických firem. Její expertízou je tvorba zdravotně-ekonomických analýz, které byly v minulosti úspěšně využity pro získání úhrady ze zdravotního pojištění. Je absolventkou Všeobecného lékařství na 2. LF UK a v současnosti pokračuje v doktorském studiu v oboru farmakoekonomika, HTA a e-Health na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Připojte se!

Připojte se!

Napište nám, pokud se chcete přidat!
zdravotnictvi(zavinac)efektivnistat.cz.


Pokud byste se rádi podíleli na tvorbě analýz či publikaci komentářů a doporučení, ozvěte se nám prosím na zdravotnictvi(zavinac)efektivnistat.cz.

Rádi s Vámi probereme konkrétní detaily osobně.


Pokud máte zájem dostávat informace o budoucích publikacích či příležitostech, dejte nám na sebe kontakt!